Регистрация за „Европейска реформа на авторското право с Директива (ЕС) 2019/790“

20.06.2022 г. Начален час: 14:00 ч., - свободни места: 61

Място на провеждане

,
тел.

image