Регистрация за Кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“ (съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България)

16.06.2022 г. Начален час: 09:00 ч., - свободни места: 21

Място на провеждане

,
тел.

image