Регистрация за Специализиран курс по семейно право. Хибриден семинар на тема: „Семейни отношения с международен елемент. Приложението на Нов Регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни искове и родителска отговор

15.06.2022 г. Начален час: 14:00 ч., - свободни места: 40

Място на провеждане

,
тел.

image