Регистрация за Специализиран курс по семейно право. Хибриден семинар на тема: „Преглед на съдебната практика по обжалване действията на органа по настойничество и попечителство по чл. 161 СК“

13.06.2022 г. Начален час: 14:00 ч., - свободни места: 66

Място на провеждане

,
тел.

image