Регистрация за Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Брачен процес. Имуществени отношения между съпрузите - I част"

06.06.2022 г. Начален час: 14:00 ч., Център за обучение на адвокати - свободни места: 67

Място на провеждане

Център за обучение на адвокати , гр. София, ул. "Цар Калоян" 8, ет. 4
тел. 02/9801092

image